1η Συνάντηση

Γνωριμία μελών ομάδας
Παρουσίαση γενικών αρχών-στόχων-απαιτήσεων προγράμματος.
Η ιστορία της ζωγραφικής τέχνης από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα.

Προβολή-παρουσίαση powerpoint από την κ.Ελένη Καννά