6η Συνάντηση

Προβολή ντοκιμαντέρ BBC: Ο Da Vinci ως επιστήμονας και εφευρέτης.

Συζήτηση για τις εφευρέσεις και τη δυνατότητα υλοποίησής τους.