4η συνάντηση

'Ελεγχος προόδου εργασιών.
Συνέχεια παρουσίασης powerpoint "Leonardo Da Vinci" Β' μέρος από την Νεφέλη Κοκλώνη.