3η Συνάντηση

 Leonardo Da Vinci
15 Απριλίου 1452-2 Μαίου 1592
Παρουσίαση powerpoint με θέμα "Leonardo da Vinci": Ζωή/έργο, αισθητικός υπομνηματισμός έργων, Α΄ μέρος (κα Δημητροπούλου Βασιλική)