14η συνάντηση

Έλεγχος προόδου εργασιών.

Το έργο του Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία
The Annunciation (1597-1600) , Prado-Madrid

Παρουσίαση Powerpoint με θέμα: "Τo έργο του Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία" από την κ. Ελένη Καννά.