13η συνάντηση

Έλεγχος προόδου εργασιών.
Ενημέρωση του Blog.
Παρουσίαση Powerpoint με θέμα: "Μανιερισμός" από την κ. Ελένη Καννά.
Η Μαντόνα με το μακρύ λαιμό
Permigianino 1535


 Μανιερισμός, καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε κατά την τελευταία περίοδο της Αναγέννησης (1520-1600)